Strona/Blog w całości ma charakter reklamowy, a zamieszczone na niej artykuły mają na celu pozycjonowanie stron www. Żaden z wpisów nie pochodzi od użytkowników, a wszystkie zostały opłacone.

Jak zorganizować tani pogrzeb w Szczecinie?

W momencie utraty bliskiej osoby przygotowanie pogrzebu może się okazać przedsięwzięciem ponad siły. Z pomocą przychodzą wtedy zakłady pogrzebowe, czyli rzetelne wsparcie w załatwianiu formalności i organizacji uroczystego pożegnania. Organizacja godnej uroczystości, odpowiednio honorującej zmarłą osobę nie musi być jednak sporym wydatkiem, szczególnie w takim mieście jak Szczecin, gdzie znajduje się największa nekropolia w Polsce.

Teoretyczne koszty pogrzebu – zakłady pogrzebowe w Szczecinie

Organizacja pogrzebu wiąże się z wieloma wydatkami. Porównując jednak zakłady pogrzebowe w Szczecinie można znaleźć pomoc w zorganizowaniu pochówku stosownego dla budżetu żałobników. Jedną z ofert jest organizacja pogrzebu w cenie nie przekraczającej zasiłku pogrzebowego. Wspomniane świadczenie przysługuje w razie śmierci osoby ubezpieczonej w ZUS, albo pobierającej rentę lub emeryturę. Zasiłek pogrzebowy może też przysługiwać osobie, która w chwili śmierci nie miała potwierdzonego prawa do renty lub emerytury, ale spełniała warunki przyznania. Podobnie, zasiłek pogrzebowy przysługuje w razie śmierci członka rodziny osoby ubezpieczonej albo pobierającej rentę, lub emeryturę.

Zakłady pogrzebowe Szczecin – działalność a przepisy

Choć w potocznym rozumieniu zakłady pogrzebowe działają w czymś w rodzaju marginesu realnego świata, to jednak nie są oderwane od rzeczywistości. Organizacja pochówków jest sytuacją opisaną przepisami, te zaś wynikają z realnych okoliczności. Na przykład zakłady pogrzebowe w Szczecinie dobrze wiedzą, że zasiłek pogrzebowy przysługuje również domom pomocy społecznej, pracodawcom, czy osobom obcym, pod warunkiem że pokryły one koszty pogrzebu. Dlatego z pytaniami o koszty pochówku najlepiej zwrócić się od razu do dowolnego zakładu. Warto pamiętać, że takie konsultacje są bezpłatne i niezobowiązujące – takie podejście charakteryzuje wszystkie zakłady pogrzebowe w Szczecinie.

Organizacja pogrzebów w Szczecinie – kosztorys

Górna granica zasiłku pogrzebowego to w chwili obecnej 4 tys. zł., ale jeśli chodzi o zakłady pogrzebowe w Szczecinie to suma ta jest wskazywana jako średnia cena pochówku. Przede wszystkim dlatego, że nie każdemu przysługuje pełna kwota zasiłku. Całą sumę otrzymuje krewny i to niezależnie od wysokości kosztów poniesionych w związku z pogrzebem. Pracodawcy, osoby obce i związki wyznaniowe na ogół otrzymują mniejsze kwoty. Ważne jednak jest to że zakłady pogrzebowe – Szczecin nie jest tu wyjątkiem – pomagają swoim Klientom w załatwieniu wszelkich formalności związanych z uzyskaniem zasiłku pogrzebowego.

Formalności związane z organizacją pogrzebu – zakłady w Szczecinie

Przeglądając oferty domów pogrzebowych w swoim mieście można zauważyć stałą deklarację pomocy w załatwianiu wszelkich formalności, zarówno rzeczowych, takich jak transport dla żałobników, oprawa florystyczna, czy muzyczna, jak i związanych z dokumentacji towarzyszącą organizacji pochówku. Wynika to z faktu, że statystycznie najczęściej opuszczają nas osoby starsze. W wielu wypadkach ich najbliżsi są również posunięci w latach i ogarnięcie niektórych kwestii, szczególnie w sytuacji obciążonej trudnymi emocjami bywa dla nich bardzo trudne. Zakłady pogrzebowe w Szczecinie oferują więc swoją pomoc i doświadczenie, również w postępowaniu z urzędami, ponieważ zdarza się, że Klienci danego domu zwyczajnie nie wiedzą o przysługujących im świadczeniach.

Zasiłek pogrzebowy – formalności

W przypadku starania o zasiłek pogrzebowy należy skompletować odpowiednie dokumenty. Przede wszystkim będzie to wniosek o wypłatę zasiłku w postaci odpowiednio wypełnionego druku. Po wymagany formularz nie trzeba iść do ZUS, zakłady pogrzebowe dysponują wzorami potrzebnych dokumentów, a także pustymi drukami. Oprócz pomocy w ich wypełnieniu pomogą także w uzyskaniu dokumentów potwierdzających pokrewieństwo albo powinowactwo z osobą zmarłą – dokumentami tymi będą skrócone odpisy aktów z urzędu stanu cywilnego. Do wymaganej dokumentacji należy też akt zgonu oraz zaświadczenie płatnika składek o podleganiu odpowiednim ubezpieczeniom. Ostatnie papiery kompletuje dom pogrzebowy, a są nimi oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu. W przypadku gdy oryginały są złożone w banku, zastąpią je kopie potwierdzone przez dany bank.

W przypadku braku zapomogi

Oczywiście, nie wszyscy żałobnicy mogą oczekiwać zasiłku pogrzebowego, ponieważ nie każda zmarła osoba spełnia ustawowe wymagania. Jednak zakłady pogrzebowe w Szczecinie potrafią zorganizować uroczyste pożegnanie, które nie nadszarpnie budżetu bliskich. Na cenę pochówku wpływa wiele czynników, dlatego nie ma odpowiedzi na pytanie „ile kosztuje pogrzeb” – wycena każdego przypadku odbywa się indywidualnie. Wiedząc o tym, można tak zorganizować sytuację ostatniej drogi, by koszty były jak najmniejsze.

Tani pogrzeb – najczęstsze rozwiązania

Dla obniżenia kosztów pochówku w Szczecinie tutejsze zakłady pogrzebowe mogą zaproponować różne rozwiązania. Należy do nich między innymi możliwość wyboru tańszej trumny. Warto pamiętać, że wszystkie wzory oferowane w katalogu danego domu pogrzebowego są stosowne i nacechowane godnością. W wielu wypadkach tańszy model trumny prezentuje się na katafalku i w kondukcie znacznie szlachetniej od mniej skromnego i droższego. Kolejna metoda obniżenia kosztów to szybsza organizacja pogrzebu – każdy dzień przechowania ciała w chłodni kosztuje, a więc w chwili gdy firmie zajmującej się pogrzebem uda się przyspieszyć, wydatki automatycznie spadają.

Jak obniżyć koszty pogrzebu w Szczecinie

Jak jeszcze można obniżyć koszty pogrzebu? Zamiast orkiestry, czy nawet tylko trębacza oprawę muzyczną można uzyskać z odtwarzacza – w gruncie rzeczy niezawodny sprzęt z czujną obsługą często wypada lepiej od grupy muzyków, którzy niekoniecznie darzą osobę zmarłą takim samym szacunkiem jak żałobnicy. Obniżenie kosztów pogrzebu to również rozmiar wieńca na trumnie – wcale nie musi być duży. Ostatnim sposobem jaki mogą zaproponować zakłady pogrzebowe w Szczecinie jest rezygnacja ze stypy w lokalu. Zamiast wynajmować gdzieś salę, konsolację można przeprowadzić w domu, szczególnie gdy na pogrzebie było niewielu gości.

Powinno cię zainteresować

Dziedziczenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Kosiarka – wady i zalety różnych rodzajów – jaką wybrać?

ETOOL24 Twój niezawodny partner w zakupach narzędzi online

Kajaki Liwiec – czemu są tak dobrym wyborem?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *